Contributie (per 01-01-2024)

De jaarcontributie voor de verschillende leeftijdscategorieen bedraagt:


€ 90,00 voor leden die nog geen 14 jaar zijn (aspiranten)
€ 90,00 voor leden die 14 tot 18 jaar zijn (junioren)
€ 200,00 voor leden die 18 tot 67 jaar zijn (senioren)
€ 170,00 voor leden die 67 jaar of ouder zijn (senioren 67+)

Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 januari van het lopende boekjaar.

Vanaf drie leden uit een gezin bedraagt de contributie vanaf het derde lid 75% van de normaal geldende contributie. De korting is bij voorrang van toepassing op de jeugdleden uit het gezin.

 

Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie wordt in half jaarlijkse termijnen (in Januari en Juli) geïnd door middel van automatische incasso.

10-rittenkaart

Voorwaarden 10-rittenkaart:

  • maximaal 1 persoonsgebonden kaart per jaar
  • het voorafgaande half jaar mag je geen lid geweest zijn van BC Venray
  • de geldigheidsduur loopt tot 1 jaar na aanschaf
  • je bent welkom op 10 willekeurige speelavonden (maandag en woensdag) vanaf 20.00 uur
  • als ondergrens wordt 16 jaar gehanteerd (met toestemming thuisfront bij minderjarigen)
  • elke keer als je komt spelen laat je de kaart aftekenen door een zaalwacht of bestuurslid
  • de kaart kost € 40,00


Wil je een 10-rittenkaart aanvragen? Klik dan op onderstaande button om contact op te nemen.

Jeugdfonds Sport

Het fonds is bedoeld voor kinderen uit Venray van 4 t/m 17 jaar die graag willen sporten en waarvan de ouders/verzorgers de kosten niet kunnen betalen. Als je ervoor in aanmerking komt, worden de contributie en sportartikelen via het fonds vergoed.